Tällä sivulla julkaistaan Paimion Hakan ajantasaisimmat koronaohjeistukset.

Päivitetty 6. maaliskuuta 2021 kello 18.30.

Paimion Hakan koronaohjeistus

Paimion Hakan 2008- ja myöhemmin syntyneet voivat aloittaa harjoittelun ulkotiloissa ja yksityisissä sisätiloissa. Muilta osin toiminta pysyy seisahtuneena.

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto on ottanut torstaina 4. maaliskuuta 2021 käyttöön tartuntatautilain pykälät 58 d, 58 g ja 58 sivun lopussa olevin tavoin.

Paimion kaupungin ohjeistus

Paimio-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä on antanut oman ohjeistuksensa, joka kiristää Aluehallintoviraston ohjeistusta sisäharjoittelun osalta. Paimiossa ei tule harrastaa sisäliikuntaa edes 2008 ja jälkeen syntyneiden. Tiedote löytyy sivun alareunasta.

Paimion Hakan toimintatapa


Paimion Hakan 2008- ja jälkeen syntyneet saavat palata harjoituksiin, jotka järjestetään ulkotiloissa. Ulkotiloissa pitää varmistaa, ettei samassa rajatussa tilassa ole 50 henkilöä enempää kaikki harjoitusryhmät mukaan lukien. Soikka on kokonaisuudessaan yksi rajattu alue, eikä siihen tule tehdä keinotekoisia rajoja. Harjoittelu on sallittua ainoastaan oman ryhmän kesken.

Kaikki kunnallisissa sisätiloissa tapahtuva harjoittelu on keskeytyksissä 28. maaliskuuta 2021 saakka.

Yksityisiä tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Kaikki harrastusmuodot tulee toteuttaa siten, ettei lähikontakteja synny, eikä peli- tai otteluharjoituksia järjestetä.

Aluehallintoviraston määräykset

Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 d

Toimijat velvoitetaan varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:
• yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
• yksityiset elinkeinonharjoittajat
• kunnat ja kuntayhtymät
• uskonnolliset yhdyskunnat
• julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös on voimassa 6.3.–5.4.2021. Päätös koskee toimijoiden
• sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
• rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58 g

Päätös, jonka diaarinumero on LSAVI/2321/2021 pdf 208kB koskee Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kunnissa seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:
• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
• yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
• tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
• kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Päätöksellä aluehallintovirasto määrää asiakastiloja suljettavaksi kahden viikon ajaksi. Päätös on voimassa 8.3.-21.3.2021 ja se koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa.

Päätös ei koske
• ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa
• sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan.

Lisäksi tiloja, jotka on muuten määrätty suljettavaksi, voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.
Määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58

Päätös, jonka diaarinumero on LSAVI/2188/2021 pdf 1.3MB , koskee Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntia. Päätös rajoittaa peruskoulun oppilaitosten tilojen käyttöä ja sillä toimeenpannaan hallituksen 25.2.2021 tekemää linjausta, jonka mukaisesti perusopetuksen yläluokat siirretään tilapäiseen etäopetukseen.

Päätös astuu voimaan Satakunnassa 5.3.2021 ja Varsinais-Suomessa 8.3.2021 ja on voimassa 28.3.2021 asti.

Paimion kaupungin tiedote


Tartuntatautilain 58 § päätösvalta koskien mm. tilojen sulkemista on kunnilla sekä aluehallintovirastoilla. Paimion kaupungin osalta päätösvalta on Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymän yhtymähallituksella. Koska asiaan liittyen on tehty sekä yhtymähallituksen että aluehallintoviraston taholta päätöksiä, on voimassa olevia rajoituksia tarpeen kootusti täsmentää.

Sisätilat

Paimion kaupungin sisäharrastus- ja sisäliikuntatilat ovat 28.3.2021 asti suljettuna kaikilta käyttäjiltä. Näitä tiloja ovat mm. koulujen tilat, Tillintupa, Ankkalammen saunatilat sekä Solina. Tämän päätöksen on tehnyt Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymän yhtymähallitus tartuntatautilain 58 § nojalla.

Muiden toimijoiden hallinnoimien sisätilojen osalta noudatetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 g § mukaista päätöstä. Aluehallintovirasto on määrännyt asiakastilat suljettavaksi ajalla 8.-21.3.2021 ja se koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Kaikki harrastusmuodot tulee toteuttaa siten, ettei lähikontakteja synny, eikä peli- tai otteluharjoituksia järjestetä.

Ulkotilat

Rajatut ulkotilat, joita käyttää samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa on suljettu ajalla 8.-21.3.2021. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Kaikki harrastusmuodot tulee toteuttaa siten, ettei lähikontakteja synny, eikä peli- tai otteluharjoituksia järjestetä. Tämän määräyksen on tehnyt Lounais-Suomen aluehallintovirasto tartuntatautilain 58 d § perusteella.

Huomioitavaa

Niin julkiset kuin yksityiset toimijat on velvoitettu varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Tämä tarkoittaa, että käyttäjillä on mahdollista välttää oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää terveysturvallisesti, tilaa ei voida käyttää. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä. Tämän määräyksen on tehnyt Lounais-Suomen aluehallintovirasto tartuntatautilain 58 d § perusteella ja määräys on voimassa 6.3.–5.4.2021.


Lue lisää Lounais-Suomen aluehallintoviraston julkisia ja yksityisiä toimijoita velvoittavista päätöksistä aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Edellä mainituista määräyksistä ja käyttömahdollisuuksista huolimatta Paimion kaupunki suosittelee toimijoita vakavasti harkitsemaan lähitoiminnan tarkoituksenmukaisuutta alueella ja maakunnassa vallitsevassa tartuntatautitilanteessa.