Joukkue

Hägerström Emil
Hautaviita Eemil
Ihamäki Aapo
Kaarlela Eemil
Kipinoinen Tatu
Korvenrinne Niilo
Koski Miio
Kuopila Aarne
Laine Joona
Laine Luka
Lehto Heimo
Lehtonen Elias
Lehtonen Klaus
Lilja Väinö
Lintula Linus
Mahosenaho Antti
Markula Santeri
Mickelsson Oliver
Nordman Vili
Nurmisto Konsta
Ojaranta Valtteri
Peltonen-Berrebbah Leonel
Randell Roope
Rindell Lenni
Rintala Justus
Rintamaa Oskari
Saarento Mikael
Saari Niilo
Sahlgren Melissa
Salminen Niilo
Siitonen Akseli
Tuominen Ilmari
Varjonen Kasper
Veijola Elmeri
Vesalainen Kasper

Toimihenkilöt