Joukkue

Lehto Juha

Maalivahti

1
Granit Jani
22
Tranberg Veli-Matti
22
Uotila Matti

Puolustaja

Laaksonen Petteri
2
Lampola Tero
3
Länsimies Miikka
4
Kirjonen Juho
4
Pernaa Ville
5
Jaakkola Juuso
16
Kotamäki Teemu
19
Isotalo Matti
20
Westerholm Rami
25
Tuhkanen Lassi
30
Eskelinen Tommi
55
Seikkula Petri

Keskikenttä

7
Ahlman Tuomas
8
Kraakkussuo Mikko U11 A
11
Sandell Petter
15
Mutila Jussi
17
Tanninen Jussi
18
Varjonen Pertti
21
Ahonen Henri
23
Suomi Henrik
31
Lindeqvist Markus
37
Granlund Mika
41
Poikkimäki Jussi
43
Malmilehto Sauli
88
Kuisma Tapio

Hyökkääjä

9
Joukas Saku
10
Aronen Kimmo
13
Kinnunen Lauri
14
Rinne Jaakko

Toimihenkilöt